Opleiding
Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid
Gemedieerde Leerervaring &
Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\line5.gif

Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif  Uitgangspunten   

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif  Waarom Verrijking?

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif  Doel

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gifDoelgroep en toepassingsgebieden

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gifInhoud en werkwijze

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Verder lezen 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif      Opleiding IVP   

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Opbouw van de opleiding      

*     Opleidingen IVP Antwerpen

*     Inschrijvingsformulier

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Internationale links

        

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Lesgevers

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Inlichtingen

  

 

De IsraŽlische psycholoog Reuven Feuerstein kreeg wereldfaam door zijn theorie en methodieken om denk- en leervermogen duurzaam te veranderen: de theorie van de structurele cognitieve modificeerbaarheid en gemedieerde leerervaring.

Uitgangspunten van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma

Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma IVP werd ontwikkeld door de IsraŽlische psycholoog Reuven Feuerstein (1921-2014). Het is gebaseerd op zijn theorie van de Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en Gemedieerde Leerervaring, die hij heeft afgeleid vanuit zijn ervaringen met kinderen in vluchtelingenkampen. Kort gezegd komt het hierop neer: iedereen is modificeerbaar, m.a.w. kan leren denken en leren leren, wat ook de begintoestand is, of er beschadiging is, en in welke graad. De basis cognitieve functies zijn de werktuigen om informatie te verzamelen, te verwerken en weer te geven. Die zijn nodig om de wereld te begrijpen, zowel de wereld van binnen ( gedachten en gevoelens) als van buiten. Ze komen tot ontwikkeling door gemedieerde leerervaring, d.w.z. doordat de mensen rondom het kind de wereld aan het kind verklaren en toegankelijker maken, en een rol opnemen van mediator, letterlijk: bemiddelaar. Goede mediatie vindt meestal op een heel spontane manier plaats tussen ouders en kinderen, leraars en leerlingen, kinderen onderling. Om verschillende redenen echter kan iemand tekort hebben aan gemedieerde leerervaring: dat kan komen door een hersenprobleem, waardoor stimuli niet genoeg opgenomen of verwerkt worden, of doordat de persoon niet genoeg mediatie krijgt (omwille van sociale, emotionele of andere omstandigheden). In beide gevallen is het resultaat gelijkaardig: de cognitieve functies worden onvoldoende ontwikkeld. Je  moet dus meer en intensiever mediatie krijgen.

Het IVP is een programma dat zich goed leent om meer mediatie te geven. Het is heel systematisch opgebouwd.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Waarom is er zoiets nodig als het Instrumenteel Verrijkingsprogramma?

Steeds meer lerenden vallen uit de onderwijs- of vormingsboot omdat ze niet gemakkelijk leren, hun basisvoorwaarden voor leren onvoldoende hebben ontwikkeld of hun motivatie kwijt zijn. Ze kunnen b.v. moeilijk de aandacht vasthouden, moeilijk focussen, zijn niet systematisch, hebben te weinig woorden om wat ze zien ook te benoemen, zijn niet nauwkeurig genoeg, te impulsief, kunnen niet plannen, of samenvatten, of krijgen moeilijk inzicht in dingen, of ze hebben geen goede leerhouding; ze geven b.v. meteen op in plaats van de te zoeken. Zo stapelen ze negatieve leerervaringen op. Nochtans kan iedereen leren denken, als ze voldoende gemedieerde leerervaring opbouwen. Goed kunnen denken heb je overal nodig:  de voortdurende veranderingen in huidige werkomstandigheden, technologie en sociale leven vragen van alle mensen een hoog ontwikkelde denkcapaciteit. Niet alleen leerlingen kunnen en moeten leren leren. We zitten allemaal in een voortdurende leersituatie. Dat kan alleen als ook leerkrachten, begeleiders, psychologen en opvoeders een fundamenteel positievere visie krijgen op "leerbevordering" en evalueren.

Het instrumenteel verrijkingsprogramma (IVP) is als het ware een geknipt middel om deze vaardigheden te verwerven: in de eerste plaats voor de lerende (kinderen en volwassenen), als preventie en remediŽring van schoolfalen, als middel om te leren leren. Maar ook voor leerkrachten en revalidatietherapeuten, om meer procesgericht te leren lesgeven en minder lerenden buiten te sluiten. Eerder dan feitenkennis in te pompen leert het IVP hoe te leren: b.v. systematisch zoeken, gegevens organiseren, veronderstellingen maken, controleren, plannen en toekomstige gebeurtenissen voorzien, verantwoordelijkheid nemen, oplossingen bedenken voor een waaier van problemen. De slogan van het IVP is "Een minuutje, ik denk na". Ook traint het systematisch op leermotivatie, inzicht, woordenschat, zelfstandig zoeken. Dat is niet alleen nuttig in het leren van schoolse- en beroepsvaardigheden, maar ook in het dagelijks leven, niet in het minst in sociale vaardigheden.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Doelen van het IVP    

       denkmiddelen of cognitieve functies inoefenen of corrigeren, b.v. leren gegevens volledig verzamelen, benoemen, nauwkeurig zijn, systematisch zijn, vergelijken, hypotheses maken, controleren, enz.

       woordenschat aanleren om dingen, gebeurtenissen, en verbanden goed te beschrijven

       iemand aanmoedigen om geÔnteresseerd te zijn in het leren van nieuwe dingen (taakintrinsieke motivatie opbouwen)

       goede denkgewoonten ontwikkelen: om informatie te verzamelen, te verwerken en te beantwoorden

       inzicht en nadenken bevorderen

       aanmoedigen om actief op zoek te gaan naar informatie in plaats van passief te blijven afwachten wat er allemaal gebeurt

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Doelgroep van het IVP            

       doordat het IVP de aandacht richt op het denkproces en niet op het overdragen van kennis, is het voor een zeer uiteenlopend publiek geschikt: het normale IVP is geschikt voor iedereen ouder dan 8-9 jaar .

       Er bestaat ook een IVP-basic, voor kinderen van 4-9 jaar, of lager functionerende oudere kinderen, jongeren en volwassenen

       in het bijzonder kinderen en volwassenen die in het klassieke onderwijs- of vormingssysteem uit de boot vallen, door gelijk welke oorzaak, b.v.:

* risicoleerlingen met aangeboren of verworven leerproblemen             
* kinderen en volwassenen met hersenletsels of erfelijke afwijkingen    
* ongunstige familiale, sociale of culturele omstandigheden waardoor beperkte cognitieve capaciteit
* ook voor leerlingen van het eerste graad beroepsonderwijs (1B stroom), en eventueel 1A die zich richten naar TSO is het bijzonder geschikt
* laaggeschoolden met leerproblematiek

 

Het programma kan aan elk niveau worden aangepast. Dat leert de cursist in de loop van de opleiding met behulp van de zogenaamde "cognitieve kaart".

 

Toepassingsgebieden

In het onderwijs: Met het ďstandaardĒ IVP is het mogelijk om vakoverschrijdend te werken in gewoon onderwijs vanaf het 3de leerjaar, in het buitengewoon type 1 of 8 of BUSO Opleidingsvorm 3 en eventueel O.V.2. Een vak als "studiemethode" en "leren leren" krijgen erdoor concrete handvaten. Moeilijk lerende leerlingen zijn weinig gebaat met een opmerking als "maak een schemaatje", of "onderstreep de sleutelwoorden" Een grondige analyse van hoe ze denken is hier aangewezen; b.v. als het probleem is dat ze geen sleutelwoorden kunnen vinden. Het IVP biedt zulke grondige analyse. Voor de leraar is het volgen van een IVP opleiding niet alleen een grondige kennismaking met leer- en denkprocessen van leerlingen; vooral ook leert de leerkracht hoe leerprocessen bij de leerlingen bevorderen, en zich bewust te worden van hoe dat afhangt van zijn/haar eigen leerhouding. Feuerstein noemt dit een mediŽrende houding. IVP is dus ook een instrument om beter te leren lesgeven aan kinderen die heel verschillend zijn. Het IVP past perfect in de eindtermen "leren leren" en "sociale vaardigheden", alsook in de beleidsopvattingen rond inclusief onderwijs en zorgbreedte.

Met het IVP-basic programma  kan goed gewerkt worden in laatste jaar kleuteronderwijs, in speel-leerklassen, in inclusief onderwijs als ondersteuning van leergroepjes, of in speciaal onderwijs vanaf ongeveer 6 jaar. Voor oudere kinderen, jongeren en zelfs volwassenen met speciale ondersteuningsbehoeften en cognitieve moeilijkheden, gedrags- of communicatieve moeilijkheden is het basic programma ook uitermate geschikt, omdat het ook uitgesproken sociaal-emotionele doelstellingen heeft.

Buiten het onderwijs kan IVP worden toegepast in sectoren waarbij beter systematisch leren werken is aangewezen. Het werd b.v. met vrucht gebruikt in:

       revalidatie en remedial teaching met kinderen en volwassenen met leermoeilijkheden en/of neuropsychologische stoornissen (enkele therapeuten en reva-centra werken ermee in BelgiŽ)

       Cognitieve gedragsmodificering in een psychiatrische revalidatiesetting (Israel)

       met het IVP-basic kan goed gewerkt worden met kinderen met ontwikkelingsstoornissen ( mentale leeftijd vanaf 4 jaar)

       werkvoorbereidingprojecten met volwassen laaggeschoolden (in BelgiŽ b.v. Levanto; in Frankrijk op verschillende plaatsen)

       in de industrie: om laaggeschoolde werknemers een goede denk- en werkattitude of waakzaamheid aan te leren. In BelgiŽ wordt het IVP b.v. gebruikt in een groot automontagebedrijf in een module "veiligheid". IVP wordt zelfs bij hooggeschoolden ingezet, zoals in de vliegtuig- en computerindustrie.

       zelfstandigheidstraining en werkvoorbereidingsprojecten voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking

       basiseducatie en alfabetiseringsprogrammaís (Antwerpen-PAM; Rotterdam- Amsterdam, Rťunion)

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Voorwaarden om IVP te kunnen doen

Inhoud

Werkwijze

       Essentieel is de kwaliteit van omgaan tussen lesgever en leerling: dit wordt de mediŽrende interactiestijl genoemd. IVP is slechts een instrument om gemedieerde leerervaringen op te bouwen. Het heeft geen zin om zelfstandig werkblaadjes te laten maken . Zo werkt het niet. De leerkracht (mediator) is essentieel om het bridgingsproces te begeleiden. IVP lessen bevatten, naast een inleiding om de taken betekenis te geven, een stuk zelfstandig en begeleid werk, een stuk dialoog om tot inzicht en transfer te komen.

             Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Verkrijgbaarheid

Om hierboven vermelde reden is het programma niet zomaar in de boekhandel verkrijgbaar. Het mag slechts worden toegepast mits een door Feuerstein gecertificeerde opleiding. Het programma is ook auteursrechtelijk beschermd. Er kan alleen op werkbladen worden gewerkt die bij een erkend Feuerstein- verdeelcentrum worden betrokken

Wetenschappelijke onderbouwing

De ďevidence baseĒ van IVP is vrij uitgebreid. Er werden honderden studies uitgevoerd en tientallen proefschriften gemaakt over de toepassing van het IVP. De resultaten ervan hangen sterk samen met de kwaliteit van de implementatie: de kwaliteit van de relatie leerkracht-leerling, de inbouw in het schoolcurriculum, het doortrekken naar andere niet-IVP leerkrachten en lessen, de intensiteit en duur van de toepassing.

Ook de Universiteit Antwerpen werkte mee aan wetenschappelijk onderzoek om het IVP basic programma te onderbouwen: in een internationaal wetenschappelijk onderzoek in 5 landen naar de effectiviteit van het IVP-basic programma bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Dit onderzoek werd gefinancierd door de Mariani Foundation for Neurological Disorders uit Milaan en voorgesteld op het congres van de European Academy for childhood Disability te Vilnius (2009) en de conferentie van de International Association for Cognitive Education te OsnabrŁck. Het werd gepubliceerd in Research in Developmental Disabilities, met de volgende referentie: Kozulin, A., Lebeer, J. , Madella-Noja, A. , Gonzalez, F. , Jeffrey, I. , Rosenthal, N., Koslowsky,  M, (2010) Cognitive modifiability of children with developmental disabilities: a multicentre study using Feuersteinís Instrumental Enrichment Ė Basic program, Research in Developmental Disabilities, 31,  551Ė559

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\line6.gif

Opleiding

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Wie kan de IVP-opleiding volgen?

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet2.gif Leerkrachten van het gewoon of buitengewoon onderwijs

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet2.gif Revalidatie-therapeuten (kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten)

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet2.gif (Neuro-)psychologen

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet2.gif  Artsen jeugdgezondheidszorg, revalidatie, (kinder)psychiatersÖ

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet2.gif  Educatieve medewerkers  

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet2.gif  kortom: professionelen uit de educatieve, therapeutische of vormingssector

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Bullet2  ouders van kinderen/volwassenen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen of N.A.H kunnen de introductie cursus volgen

  

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Inhoud van de opleiding

De opleiding is een afwisseling van theorie en praktijk. Het is geen fast-food opleiding, d.w.z. er komt ook heel wat zelfstudie bij kijken. Net zoals bij een psychotherapeutische opleiding noodzakelijk wordt geacht, maakt de toekomstige lesgever eerst zelf het programma door. Daardoor leert hij/ zij beter inzicht te krijgen in (moeilijkheden van) denk- en leerprocessen van zichzelf en van leerlingen, hoe die te bevorderen, en meer plezier te krijgen in leer- en ontwikkelingsprocessen

 Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Bullet4.gif Opbouw van de opleiding

De eerste module dient als basis- en kennismakingsmodule. Met die kennis kan je in of buiten de klas al veel doen, o.a. bewuster worden van denkprocessen en medatie. Tijdens de  volgende modules  (hetzij standaard Niveau I, II en III of basic Niveau I en Niveau II) leer je vervolgens met alle instrumenten werken en vooral een nieuwe mediŽrende lesstijl verwerven. Je kan aan een volgende module deelnemen als je de voorgaande gevolgd hebt.

Na de introductiemodule kan je ook instappen in een parallele IVP-basic opleiding. Het wordt echter aangeraden om eerst de een stuk van de standaard IVP opleiding te volgen en dan pas naar de IVP-basic over te stappen, maar dat is een langer traject.

Introductiemodule: theorie en toepassingen  (32 contacturen)

Theorie van structurele cognitieve modificeerbaarheid en gemedieerde leerervaring van Feuerstein; leren herkennen van denkprocessen in schoolse en dagdagelijkse taken; analyse van 12 mediatiecriteria; leren mediŽren in dagelijks leven en klaspraktijk;  presentatie van de 3 toepassingssystemen IVP, LPAD en MLO (modificerende leeromgevingen); kennismaking met LPAD; doel & subdoelen van IVP. Kennismaking met de instrumenten van het IVP en een type-"leren leren"- les;  de cognitieve kaart als middel om verregaand te differentiŽren: theorie  en oefeningen. Er zijn ook enkele groepstaken en  individuele taken

 

Niveau I IVP standaard (37 contacturen)

 IVP-basic- Niveau 1 (37 contacturen)

Grondige analyse en leren werken met de IVP Instrumenten:
Organisatie van Stippen Ė
OriŽntatie in de ruimte I
Vergelijken,
Analytisch Waarnemen, 
Analyse lespraktijk. Leren mediŽrend lesgeven. Lesvoorbereidingen leren maken ( met IVP en in vaklessen);
Praktijkbegeleiding: 1 oefenles

Inleiding basic, overzicht, opbouw
instrumenten Organisatie van Stippen ( basic)
Instrument Van Eenheid naar Groep
Instrumenten  "Emoties Herkennen" en "Van Empathie naar Actie"
Instrument OriŽntatie in de Ruimte (basic)
Instrument Ontdek en Vergelijk het absurde

Instrument Tri-Channel Attentional Learning
Praktijkbegeleiding: 1  oefenles

Niveau II IVP standaard (37 contacturen)
IVP basic Niveau II (36 contacturen)

Voorwaarde: Niveau I standaard gevolgd hebben

Voorwaarde: mod1 & Basis 1e niveau gevolgd hebben

IVP Instrumenten Classificeren, Tijdsrelaties, Familierelaties, Illustraties, Instructies. Lesanalyse en voorbereidingen. Analyse mediatiecriteria.

Eťn praktijkles.

Instrumenten Denk na om Geweld te voorkomen; Leren vragen stellen en Begrijpend lezen;  Weten en identificeren

IVP kaderen in andere cognitieve trainingsprogrammaís

Praktijkles
Eindwerk

Niveau III IVP Standaard (51 contacturen)

 

IVP kaderen in andere cognitieve trainingsprogrammaís.
OriŽntatie in de Ruimte II , Syllogismen, Transitieve relaties, Sjablonen;
Eindwerk +  1 praktijkles

 

Follow Up Module

Voor wie de opleiding gedaan heeft en behoefte heeft aan verdieping en reflectie op de praktijk. Casusbesprekingen, analyse van mediatie en lespraktijken aan de hand van zelf meegebrachte en andere videoís. Een minimum van 2 sessies per jaar

Individuele supervisie

Het is ook mogelijk en aan te raden om individuele supervisies ( buiten de praktijkbegeleiding voorzien gedurende de opleiding) af te spreken.

Implementatie-module

Opleidingsplan op maat voor groeps- of schoolteams. Om echt goed te werken is het heel belangrijk dat IVP met een heel team in het pedagogisch plan wordt ingebouwd, om zo te komen tot een lerende (en levende) organisatie. Met de groep wordt een individueel implementatieplan afgesproken

Evaluatie en Certificaten

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image49.gif De opleiding wordt door de Universiteit Antwerpen i.s.m. het International Feuerstein Institute van Jeruzalem gecertificeerd in verschillende trappen. De competenties van de introductiemodule worden geŽvalueerd met een portfolio: via  schriftelijke taken; lesobservaties, en een eindwerk.  Na Niveau I (4 instrumenten) ontvangt u een  certificaat van het International Feuerstein Institute, waarmee u recht heeft om (onder supervisie) te gaan werken met de instrumenten; u heeft het certificaatnummer nodig om de instrumenten te bestellen.  Na 5 andere instrumenten ontvang je een certificaat van niveau II, en na nog eens 5 instrumenten, certificaat niveau III. Om de eindcompetenties te bewijzen moet u een portfolio aanmaken die bewijst dat u minstens 90 u praktijkervaring heeft gehad. Daarna ontvangt  u een IVP-diploma (na betaling van een som van 90 USD registratierechten) en wordt u internationaal erkend IVP-toepasser. Collegaís trainen om met het IVP te gaan werken mag niet zonder een extra 2x 2 weken trainersopleiding. Wie het IVP zelf aan collega's wil onderwijzen moet een gecertifieerde trainersopleiding volgen in het International Feuerstein Institute( 2 x 2 weken meestal tijdens 2de en 3de week van juli). Voorwaarden is minimum 2 jaar praktijkervaring

Opleiding IVP 2017-19 in Antwerpen    

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: BD10265_    data en plaats  

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: BD10265_    kosten

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: BD10265_    inschrijvingsformulier

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: BD10265_    lesgevers

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

De cursus kan ook worden aangeboden aan een heel schoolteam. In dit geval worden data en prijs onderling afgesproken

Programma, data en plaats

Module Introductie

Theorie van structurele cognitieve modificeerbaarheid en gemedieerde leerervaring; 3 toepassingssystemen IVP, LPAD en modificerende leeromgevingen; de ďcognitieve kaartĒ als instrument van differentiŽren; IVP als didactisch instrument; een ďleren lerenĒ les.

Data: vanaf 2016-17 zodra er 15 kandidaten zijn

                                                                                                                                          
IVP  Standaard
IVP-basic

Leeftijd ≥8jaar tot volwassenen

≥4jaar+ SEN

Niveau I -standaard 
IVP basic 1e niv.

Voorwaarde: min. module intro

Voorwaarde: min. module intro

instrumenten: Organisatie van Stippen; OriŽntatie in de Ruimte I; Vergelijken, Analytisch Waarnemen,  MediŽrend lesgeven. Lesvoorbereidingen leren maken (met IVP & vaklessen);DifferentiŽren praktijkbegeleiding

instrumenten: Organisatie van Stippen-basic, OriŽntatie in de Ruimte-Basic; Van Eenheid tot Groep; Emoties herkennen; Van Empathie tot Actie; Vergelijk & Ontdek het absurde A; Instrumenten Trichannel ; lesvoorbereidingen & praktijkbegeleiding

Data: vanaf 2016-17 zodra er 15 kandidaten zijn

Data: vanaf 2016-17 zodra er 15 kandidaten zijn

Plaats: Universiteit Antwerpen

Plaats: Universiteit Antwerpen en praktijklessen in school/instituut van deelnemers

Niveau II - standaard
IVP basic 2e niv.

Voorwaarde: niveau I standaard gedaan

Voorwaarde: niveau I basic gedaan

IVP Instrumenten Classificeren, Illustraties Tijdsrelaties, Familierelaties, Instructies, Lesanalyse en voorbereidingen.Analyse mediatiecriteria.

Data: vanaf 2016-17 zodra er 15 kandidaten zijn

Instrumenten: Denk na om Geweld te voorkomen; Leren vragen stellen en Begrijpend lezen; Weten & identificeren;  Ontdek en vergelijk het absurde B; analyse cognitieve functies & cognitieve kaart; praktijkles, eindwerk

 

 

Data: vanaf 2017-18 zodra er 15 kandidaten zijn

Niveau III - standaard

 

OriŽntatie in de Ruimte II; Cijferreeksen, Syllogismen, Transitieve relaties, Sjablonen; Eindwerk

Data: vanaf 2017-18 zodra er 15 kandidaten zijn

 

Kosten

 

q Introductiemodule Feuerstein                                                450 Ä

q IVP Feuerstein standaard niveau 1                                         700 Ä

q IVP Feuerstein standaard Niveau 2                                        700 Ä

q IVP Basic 1                                                                              650 Ä

q IVP Basic 2                                                                              650 Ä

q IVP Feuerstein Module 5 follow up                                        350 Ä

 

 

Betalen na aanvaarding van uw kandidatuur, en na bevestiging dat de cursus kan doorgaan
†op rekeningnummer KBC IBAN BE66 7350 0853 1843
BIC KREDBEBB
Begunstigde: Universiteit Antwerpen- Prinsstraat 13,  2000 Antwerpen

Vermelding: FA02 PA171800 opleiding IVP ( module vermelden )

U kan ook betalen met opleidingscheques. Voor de procedure zie www.vlaanderen.be/opleidingscheques

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Inschrijvingsformulier

 

Inlichtingen

Universiteit Antwerpen, Project Leerbevordering & Inclusie
Campus 3 Eiken
Universiteitsplein 1, gebouw R 3de verdieping, 2610 Wilrijk
tel (03) 265 29 33 (secr) Fax (03) 265 25 26

E-mail  jo.lebeer@uantwerpen.be  

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\Image43.gifterug

Lesgevers

Jo Lebeer

Dokter in geneeskunde ; promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een proefschrift over plasticiteit van ontwikkeling bij kinderen met hersenletsel. Aanvankelijk huisarts, werkte hij sinds 1988 aan de Universiteit Antwerpen in diverse projecten rond gezondheidsbevordering en sinds 1992 in leer- en inclusiebevordering. Hij volgde de opleiding Medische Synthese aan de Erasmusuniversiteit en later aan het Instituut voor Ecologische Gezondheidszorg te Rotterdam. Volgde de opleiding Instrumenteel Verrijkingsprogramma en Learning Potential Assessment Device aan het International Centre for the Enhancement of Learning Potential te Jerusalem en ging zich daarna in de praktijk wijden aan leer- en inclusiebevordering. Richtte samen met Beno Schraepen van de Artesis-Plantijnhogeschool het samenwerkingsverband INCENA (Inclusie & Enablement) op, dat diverse nationale en Europese projecten uitvoert. Hij gastdocent in de Masteropleiding Cognitieve Ontwikkeling aan de Diego Portales Universiteit Santiago de Chile en aan Babes-Bolyai Universiteit RoemeniŽ. Sinds 2005 is hij tevens docent handicapstudies aan de Universiteit Antwerpen.

Ann Neetens

Was lerares lager onderwijs en zorgcoŲrdinator  in ít Kofschip Edegem, en daarna pedagogisch begeleider van het GO! Studeerde aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek en vervolledigde de trainersopleiding in het IVP aan het International Centre for the Enhancement of Learning Potential te Jeruzalem.

Dany de Vooght

Ergotherapeute van opleiding. Was werkzaam in Ritmica ( Hove). Zij heeft jaren met het IVP van Feuerstein gewerkt in de School voor Buitengewoon onderwijs in Ritmica. Gespecialiseerd in cognitieve stimulering d.m.v. gezelschapsspellen en ambachtelijke activiteiten

Ivo Dangez

Oorspronkelijk vakleerkracht houtbewerking in de beroepsopleiding ging hij zich interesseren voor pedagogie, in het bijzonder voor de ideeŽn van Feuerstein. Hij volgde ook de trainersopleiding Instrumenteel Verrijkingsprogramma en LPAD aan het International Centre for the Enhancement of Learning Potential te Jerusalem, waarna hij deze methodieken inbouwde in de "vooropleiding bouw" voor laaggeschoolden bij Vitamine W, alsook in de opleiding voor instructoren. Hij is gastdocent aan de Karel de GroteHogeschool en Hogeschool Antwerpen, in de voortgezette opleiding Basiseducatie

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Lebeer\Documents\Mijn webs\websiteSteunpunt Cognitie\line6.gif

 

terug naar begin van de pagina          terug naar homepaginaBeschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Image51