Binnen Vitamine W stuitten opleiders en begeleiders in verschillende projecten steeds op een gemeenschappelijk verschijnsel: Leerprocessen verliepen niet altijd naar wens - pedagogische inspanningen lopen vaak te pletter op een ‘onbegrip’ vanuit deelnemers. Deze groep wordt soms ‘de nauwelijks op te leiden restgroep’ genoemd: laaggeschoolden en maatschappelijk gehandicapten - die niet of moeilijk kunnen leren. Meestal komen ze uit weinig stimulerende omgevingen. Deze volwassenen misten belangrijke leerervaringen – allerlei ‘denkmiddelen ‘ zijn niet zo goed ontwikkeld geraakt. Zelfs deze "restgroep" heeft echter een potentieel dat kan geactiveerd worden.

Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein is hiervoor een ideaal instrumentarium. Feuersteins IVP wordt ruim vier jaar in verschillende volwassenen opleidingen ingezet door o.a. Nivo Brussel en Vitamine W Antwerpen. Er bestaat een groeiende ervaring met het materiaal en de methodiek – ook naar opleidingen in de industrie. Opleiders in de beroepsopleidingen hebben echter meestal niet genoeg tijd om het IVP in zijn geheel af te werken.

In deze opleiding "Leren leren leren op de werkvloer" wordt daarom vooral de nadruk gelegd op leren inzichtelijk handelen. De opleider leert beter te mediëren (letterlijk: tussenkomen) zodat de cursist meer inzicht krijgt, een betere werkattitude krijgt en de opleider hem met een gerust hart naar een stageplaats kan sturen

Doelgroep
Opleiders in beroepsopleidingen, herscholingscursussen, volwasseneneducatie

Data

Plaats: Hogeschool Antwerpen, Kasteelstr.17, 2000 Antwerpen.

Opleiders

Ivo Dangez, gecertifieerd trainer van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein
Jo Lebeer, gecertifieerd trainer van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein

Inlichtingen

Vitamine W
Appelstraat 23, 2240 Borgerhout
Tel 03 270 34 00 Fax 03 270 34 01
E-mail Ivo Dangez
info@vitamine-w.be

 

 Terug naar overzicht