Verder lezen over leren leren en inclusief onderwijs

 

 

Algemeen: leren leren

    Bouwen aan leren leren , Jo Lebeer (red)

    Slapende vermogens werken niet, Dirk van de Poel, Uitg.Acco

Over evalueren van leermogelijkheden

*     With a different Glance. Dynamic Assessment of Functioning of Children Oriented at Development & Inclusive Learning. Jo Lebeer, Adelinda Candeias & Luísa Grácio (Editors) Uitg. Garant, 2011

 

Over de Feuerstein-benadering

 

    Laat me niet zoals ik ben Feuerstein, Rand & Rynders, Lemniscaat 1998

 

    Begeleiding en preventie van drop-outs: de betekenis van Feuerstein’s leervermogenevaluatie     

 

    Is intelligence modifiable?              L’intelligence est-elle modifiable?

 

    Straks zijn ze weer thuis. Inge Roseeuw

 

 

    Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders, Albert Janssens, Acco 1999

 

    Mediërend agogisch handelen, Johan Warnez, Acco 2002

 

    Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. Een beren-aanpak. Kaat Timmerman & Dominique Van der Schoot, Acco 1998

 

Over leren en bewegen

 

    En mijn ene been staat. Het overwinnen van bewegingsmoeilijkheden, Jo Lebeer, Lemniscaat 1997

 

Over Inclusief Onderwijs

 

    Buitengewoon binnen gewoon Inclusief onderwijs van utopie naar praktijk. Jo Lebeer & Annet De Vroey, UIA-G&H, Antwerpen 1999        

 

    Het recht van alle kinderen. Inclusief Onderwijs. Het perspectief van ouders en kinderen. Geert Van Hove, Acco 1997

 

    Polyfonie in de klas. Een praktijkboek voor inclusie. Annet De Vroey & Kathleen Mortier, Acco 2002

 

    Inclusie en onderwijs. De uitdagingen aangaan. Rudy Fransen & Marc Frederix, Garant 2000

 

 

 

 

 

Laat me niet zoals ik ben
Een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren

Reuven Feuerstein, Ya’acov Rand & John Rynders

Dit boek is de vertaling van "Don’t accept me as I am", een standaardwerk van Feuerstein, voor het eerst verschenen in 1988. Hierin zetten Feuerstein en zijn naaste collega’s aan de hand van verhalen van kinderen en jongeren met ernstige ontwikkelingsachterstand door letsels in de erfelijkheid of hersenen, die veel beter geworden zijn dan wat voor mogelijk werd gehouden, de theorie en methode van de mediatie, het IVP en de LPAD op min of meer grondige wijze uiteen. Het bevat ook een hoofdstuk van een Nederlandse moeder van een meisje met Down syndroom, die de methode bij haar dochter met groot resultaat heeft toegepast .

Uitgave Lemniscaat, Rotterdam, 1993 (herziene herdruk 1998), 333 p. ISBN 90-6069-886-x

 

                                                                                                                                                                                            

 

Begeleiding en preventie van drop-outs: de betekenis van Feuerstein’s mediatietheorie en dynamische evaluatie

 

Lebeer J, Roseeuw I, Marissen M & Detrez C (2000), , Handboek Leerlingenbegeleiding, losbladige uitgave, Afl. 30, 155-169, Amsterdam: Kluwer

 

Dit artikel beschrijft de toepassing en de implicaties van de dynamische manier van evalueren van leerstijlen en leergeneigdheid met behulp van de LPAD (Learning Propsensity Assessment Device) van Feuerstein, als een alternatief voor de klassieke I.Q. testing, bij risico-jongeren die aan een spijbelpreventieproject hebben deelgenomen.

 

Te verkrijgen als overdruk via de U.I.A.  Prijs 3,5 €

 

Is intelligence modifiable?

 

José M. Martinez Beltran, Jo Lebeer & Roberta Garbo (Eds.)

The European Association for Mediated Learning and Cognitive Modifiability (EAMC) published this groundbreaking book on the issue of modifiability of intelligence. It focuses on a key question of interest to parents, psychologists, teachers, educators, trainers and policy makers: "is intelligence modifiable?" The answer is a rhetoric "no!", because intelligence does not exist as a separate "thing", as if this were a stable quantity fixed at birth. A more important question is to know how human beings are modifiable. How do children learn and how can learning capacities be improved? The book starts with a theoretical chapter from Reuven Feuerstein and presents many application projects with children and adults in a variety of domains: deaf, blind, Down syndrome, drug addiction, employment preparation, education of normal children. There are also contributions by authors of other important cognitive programmes: Lipmansphilosophy for children, Gardner’s Harvard Intelligence Project, Nyborg’s Concept Teaching Model, Haywood’s Bright Start programme, Shyer & Adey’s CASE ( cognitive acceleration through science education).

 

Editorial Bruno, Madrid, 1998, 223 p. price: 20 euro ( incl.postage) ISBN 84-216-3298-1

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

L’intelligence est-elle modifiable?

 

José M. Martinez Beltran, Jo Lebeer & Roberta Garbo (Eds.)

 

L’Association Européenne pour l’Apprentissage Médiatisé et la Modifiabilité Cognitive a publié ce livre sur la modifiabilité de l’intelligence. Il focalise sur la question pertinente – pour les parents, éducateurs, enseignants, psychologues, ceux qui décident les politiques à suivre en éducation : "L’intelligence est-elle modifiable?". La réponse rhétorique est "non!", parce que l’intelligence n’existe pas comme un objet "réifié", comme si c’était quelque chose fixé dès la naissance. Une question plus importante est de savoir comment l’homme devient modifiable, comment les enfants apprennent et développent leurs processus cognitifs et la capacité d’apprentissage. LE livre ouvre avec un chapitre théorique du célèbre professeur Reuven Feuerstein. Ensuite il présente des projets d’application de l’Expérience d’Apprentissage Médiatisé et le Programme d’Enrichissement Instrumental de Feuerstein auprès des enfants et adultes dans des domaines divers, tels que: les sourds, aveugles, enfants trisomiques, toxicomanes, travail de proximité, éducation pour enfants "normaux" . Il y a aussi des contributions par des auteurs d’autres programmes cognitifs: la philosophie pour enfants de Matthew Lipman, le Projet d’Intelligence d’Harvard de Gardner, l’enseignement des concepts de Magne Nyborg, la relation émotion-cognition par Carl Haywood, le programme d’accélération cognitive par l’enseignement des science par Shyer & Adey (CASE).

 

Editorial Bruno, Madrid, 1998, 223 p. prix: 20 euro ( incl.postage) ISBN 84-216-3299-1

 

 

 

Straks zijn ze weer thuis

 

Inge Roseeuw (Red.)

 

Dit boek geeft het relaas van een dagopvangcentrum met kinderen uit de bijzondere jeugdzorg. Het bevat ook een uitgebreide beschrijving van de implementatie van de mediatiedidactiek in de naschoolse opvang alsook het werk met ouders.

 

Inge Roseeuw is criminologe en pedagogisch coordinator bij De Tandem/De Touter, dagcentrum voor schoolgaande jeugd, en docent aan de Karel De Grotehogeschool te Antwerpen

 

Uitgave EPO, Antwerpen, 1994, 192 p.

 

 

 

Over leren en bewegen

 

En mijn ene been staat. Het overwinnen van bewegingsbeperkingen

 

Jo Lebeer

 

 

Dit boek beschrijft het wedervaren van een gezin in de vroege ontwikkeling van een kind met cerebrale parese (hersenverlamming), hoe niets vanzelf ging, hoe ze van alles ontdekten om hun kind beter te motiveren, de kleine en grote overwinningen, hun frustraties met bestaande therapieën en hun zoektocht naar iets wezenlijk anders, wat gevonden werd in de conductieve pedagogie van de Hongaarse arts Andras Petö. De praktijk van de conductieve pedagogie, hoe het er echt aan toegaat, wordt bekeken door de ogen van een vader.  In een tweede, meer wetenschappelijk deel plaatst de auteur, zelf arts en wetenschapper, de Petö benadering in de context van het veranderend denken over  mogelijkheden en aanpak van mensen met een hersenbeschadiging: plasticiteit en ecologie van ontwikkeling en de mediatietheorie van Feuerstein. Petö’s denken zelf is geworteld in de grote artistieke, wetenschappelijke en humanistische stromingen die elkaar aan het begin van de 20ste eeuw in Wenen tegemoetkwamen, o.m. psychoanalyse, psychodrama en Russische neuropsychologie. De titel “En mijn ene been staat” slaat op het bekende kinderrijmpje “En mijn ene been staat, en mijn ander moet marcheren, en mijn ene been staat, en mijn ander is soldaat, kameraad”. De essentie van conductieve pedagogie zit erin gebald. In het Petö instituut wordt immers constant gezongen, niet alleen om de motivatie op gang te brengen, maar ook omdat in kinderliedjes heel veel mogelijkheden zitten om bewegingen te stimuleren. De conductieve groep is het instrument, de conductor is de orkestmeester. 

 

Uitgeverij Lemniscaat 1997  ISBN 90 5637 069 3     19,95 euro.

 

 

Over Inclusief Onderwijs

 

Buitengewoon binnen gewoon Inclusief onderwijs van utopie naar praktijk

 

Jo Lebeer & Annet De Vroey

Inclusief onderwijs wil dat het "buiten-gewone" van het Buitengewoon Onderwijs wat meer in het Gewoon Onderwijs doordringt, zodat de school minder een exclusieve plaats van "de sterkste overleeft", en meer een plaats van leren en leven wordt. Over de hele wereld is er een beweging voor Inclusief Onderwijs aan de gang.
Gedurende 2 jaar kon het Mentor project - een samenwerkingsinitiatief van Gezin en Handicap en de Universitaire Instelling Antwerpen - op de vraag van talrijke ouders proberen inclusie in Vlaanderen van de grond te krijgen. Eén van de taken was om duidelijker te krijgen wat de voorwaarden tot inclusie zijn en hoe het kan gerealiseerd worden. Daar hoopt dit boekje een steentje toe bij te dragen. Ervaringen van ouders en leerkrachten komen uitgebreid aan bod.

 

Jo Lebeer is dr. in geneeskunde en dr. in humanistiek en werkt in opleidingsprojecten en onderzoek rond ontwikkelings-, leerbevordering en inclusie, o.m. aan de Universitaire Instelling Antwerpen, de Stichting Ekologische Gezondheidszorg te Rotterdam en het International Centre for the Enhancement of Learning Potential te Jeruzalem.

 

Annet De Vroey is orthopedagoge, werkte in revalidatiecentra en was directrice van Gezin en Handicap. Nu is ze coordinator aan de Katholieke Hogeschool Leuven van de Bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs.

 

Een uitgave van Gezin en Handicap, A. Goemarelei 66, 2018 Antwerpen post@kvg.be 1999 ISBN 90-5728-019-1          82 blz

 

Mentor, een pilootproject van Gezin & Handicap en de Universitaire Instelling Antwerpen
met de steun van de Europese Commissie Directoraat Generaal V voor Industriële Relaties, Sociale Zaken en werkgelegenheid, in het kader van het Gelijke Kansenbeleid 

 

 

 

 

terug naar bovenaan de pagina - terug naar homepage